REDUCCIÓ DEL PRODUCTE DESAPROFITAT
Aconseguireu desaprofitar menors quantitats del vostre producte amb la solució líder en recuperacions de producte
ROI ALT
Descobriu resultats tangibles amb més producte que arriba als vostres clients
REDUCCIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI
Reduïu els desaprofitaments i l’ús d’aigua i de productes tòxics de neteja CIP amb el pigging

Descobriu el pigging

La millor tecnologia del món

Optimitzeu el vostre procés

Benvinguts a blucorcontrol

L’equip de blucorcontrol s’enorgulleix de treballar amb el líder mundial en la recuperació i el trasllat de productes líquids i sistemes higiènics de pigging (neteja de canonades per raspat), HPS – Product Recovery Solutions Ltd

Les empreses fan servir aquests sistemes per tal d’incrementar la rendibilitat i l’eficàcia del seu procés i també per reduir la seva petjada de carboni. Feu clic en les següents pestanyes per saber més sobre blucorcontrol i sobre com aquests sistemes poden fer servei a la vostra empresa i a les vostres operacions.

Què vol dir “pigging”?

En termes simples, “pigging” és el procés d’empènyer un projectil sòlid per una canonada a fi de recuperar el producte. Al principi, només s’utilitzava en el sector del petroli i del gas, però últimament s’ha adaptat per a altres sectors amb processos líquids, reduint-ne la mida.

En aquestes aplicacions, el pig (és a dir, el projectil) té un diàmetre lleugerament més ampli que el de la canonada que s’ha de netejar. El propulsor que empeny el pig podria ser aire comprimit, diòxid de carboni, nitrogen, aigua o el següent producte que hagi de passar per la canonada.

Aquests sistemes normalment es fan servir per recuperar un producte en una destinació, com pot ser, per exemple, un tanc d’emmagatzematge o una màquina envasadora. La següent imatge mostra un sistema de pigging bàsic:

Com s’utilitzen els sistemes?

El pigging es pot fer servir amb una gamma àmplia de productes líquids; prendrem com a exemple un productor de salses.

Aquest productor fa servir la mateixa canonada per fabricar diverses salses cada dia. Després de cada cicle de producció, la canonada seguirà plena de salsa i per tant aquesta salsa s’haurà de treure abans de fabricar un altre producte amb la mateixa canonada. La forma més comuna de resoldre aquest problema és fer-hi passar aigua o un producte de neteja. Aquest procés és costós, requereix molt de temps i, a més, existeix la possibilitat que hi quedi aigua o el líquid de neteja.

Al vídeo anterior, el fabricant injecta la salsa a la màquina envasadora. Quan s’ha buidat el tanc d’emmagatzematge, es comença el procés de pigging. L’estació llançadora introdueix el pig a la canonada a través d’una vàlvula desviadora piggable i comença a buidar la canonada plena de salsa dintre de la màquina envasadora (fixeu-vos en com el pig deixa de dependre de la demanda de l’envasadora). El pig recupera fins al 99,5% del producte de la canonada piggable. Després que el procés de pigging hagi acabat i el pig hagi tornat a l’estació llançadora, s’hi podrà fer passar el producte o aplicar-hi un procés menys intensiu de neteja CIP (sense desmuntar). El procés de pigging també es pot emprar per recuperar el líquid de la neteja CIP.

El Pigging es fa servir al vostre sector?

El pigging es fa servir en molts sectors de producció, com per exemple els de cervesa, vi i licors, refrescs, pastisseria, xocolata, alimentació, pintura, aliments per a mascotes, neteja domèstica, bellesa, cosmètics, cura personal -i molts més.

Avantatges del pigging

 • Més rendibilitat, productivitat i eficàcia

El pigging no només incrementa el rendiment perquè recupera el producte que sense pigging seria desaprofitat, sinó que també redueix els temps de neteja i de transició entre cicles de producció. L’agilització del procés de neteja i de transició entre productes redueix els costs laborals i el temps d’inactivitat de la canonada.

 • Més rendiment del producte

Després d’una transició, encara que la canonada funcioni amb drenatge per gravetat, hi quedaran residus del producte, sobretot si es tracta d’un producte molt viscós. Un sistema de pigging degudament dissenyat recuperarà el 99,5% del producte d’una canonada piggable. El producte recuperat estarà en la mateixa condició que la resta del producte i per tant es podrà fer servir amb normalitat.

Si el producte té problemes amb la formació d’escuma o amb l’airejament, la canonada s’ha de purgar amb aigua o amb el mateix producte. El primer cicle és així desaprofitat perquè es barreja amb l’aigua o perquè es fa passar per la canonada fins que ja no s’hi forma escuma. Un sistema de pigging evita completament aquest procés i per tant en aquest cas incrementa el rendiment. (Vegeu la pestanya “Tipus de sistema” per a més informació sobre com el Sistema de Dos Pigs podria prevenir la formació d’escuma o l’airejament)

 • Rendiment de la inversió (ROI) alt

La combinació de menor desaprofitament i major rendiment del producte genera un alt ROI; normalment els clients tenen un ROI al cap d’un any. Si teniu un producte d’alt valor i una llarga canonada de producció amb molts residus del producte quan s’acaba el cicle, el ROI que podeu rebre amb un sistema de pigging serà molt alt.

 • Reducció de l’ús d’aigua

Es redueix l’ús d’aigua de diverses maneres, la més evident de les quals és per la reducció del temps de neteja. Com menys residus del producte hi hagi a la canonada, menys aigua s’haurà de gastar per treure’ls-en. A més, si es purga la canonada amb aigua, es pot evitar aquest procés per complet fent servir un sistema de pigging degudament dissenyat.

 • Impacte ambiental positiu, petjada de carboni reduïda, millor sostenibilitat

En termes simples, si hi ha menys residus de producte a les canonades, n’hi ha menys de desaprofitat i no es necessiten tants productes químics de neteja ni tanta aigua per netejar les canonades. Per tant, es redueix la gestió i eliminació de residus (i també els costos associats). Cada vegada més empreses estan optant pels sistemes de pigging per aconseguir els seus objectius de sostenibilitat ambiental, sobretot pel que fa a l’ús d’aigua. Un sistema de pigging pot servir-vos per aconseguir aquests objectius i aportar-vos molts més avantatges.

Disseny del sistema

 

Per saber quina serà la manera més eficaç i efectiva d’implantar aquesta tecnologia, abans de dissenyar el vostre sistema de pigging, realitzarem un estudi integral del vostre procés. Tots els sistemes es fan a mida, i normalment són retroadaptats al vostre procés, raó per la qual es requereixen l’atenció i la consideració d’un expert.

 

 

 

Els nostres sistemes poden ser adaptats a placas multivías, als pasteuritzadors, als parcs de dipòsits, als bescanviadors de calor, a la maquinària de nivell i pressió i a molts altres aparells de producció.

Per fer-ho de manera efectiva, emprarem els dissenys i la tecnologia més avantguardistes del sector. A continuació es detallen les parts integrants de cada sistema de pigging.

 

 

El Pig i el Detector del Pig

L’HPS Pig té el millor disseny del sector. Els pigs són 100% de silicona i són completament flexibles, fet que els permet passar per la canonada a alta velocitat i pressió i passar per corbes de 1.5D i 90º.

El nucli de l’HPS Pig està fet de silicona magnètica que HPS magnetitza a la seva central de Nottingham, Regne Unit.
Això permet que l’HPS Pig Detector reconegui el pig – un detector no instrusiu calibrat per detectar l’HPS Pig que es munta a l’exterior de la canonada.

Com que tota la superfície del pig toca les parets de la canonada, es produeix un tancament millor (sobretot en corbes i superfícies desiguals com les soldadures) i per tant és molt més eficaç que altres dissenys de pig. Així el disseny de l’HPS Pig pot recuperar fins al 99,5% del producte que es troba a la canonada piggable. Els pigs són adequats per la recuperació de químics, pintures, formigó, aliments, begudes, pastes, gels i productes de neteja domèstica i cura personal.

– Les mides són de DN25 a DN200
– Bi-direccional
– Resisteix temperatures de fins a 250°C
– Funcionament garantit fins a 30 km
– Aprobat per l’FDA (spec 177.2600)

 

Les estacions llançadores i receptores

Cada sistema de pigging requereix una forma d’introduir el pig a la canonada i també una forma de rebre’l un cop recuperat el producte. El pig s’introdueix a la canonada amb l’estació llançadora però durant la tranferència roman dins l’estació, ja que una vàlvula llançadora piggable forma una barrera entre l’estació i la canonada principal.

L’estació receptora és on s’allotja el pig un cop recuperat el producte. Quan l’estació detecta el pig, les vàlvules s’obren i es tanquen per deixar que el pig passi a l’estació llançadora.

Hi ha moltes configuracions i fins i tot es pot instal•lar més d’una estació de cada tipus per canonada depenent de com sigui el disseny del sistema.

 

 

HPS ISBV

La HPS “Vàlvula de bola amb junta inflable” (ISBV en anglès) és una vàlvula de bola higiènica que és piggable i funciona amb la neteja CIP. La majoria de les vàlvules de bola tenen un forat petit i una junta de tancament permanent que fa que la bola romangui fora i per això és gairebé impossible netejar-les.

L’ISBV té una junta inflable que crea un tancament ben fort. Així, quan es desinfla, la bola es pot moure i el forat es pot netejar cada vegada que es fa una neteja CIP. Les configuracions són tant de 2 ports com de 3 i es poden fer servir com a part d’una estació llançadora o bé com a vàlvules desviadores.

 

Dissenyat i fet a mida

La majoria dels sistemes pig són retroadaptats i per tant el disseny s’ha de fer conforme a la maquinària existent per no interrompre l’eficàcia de la canonada existent ni la continuïtat de la qualitat del producte. Els sistemes poden tenir diversos punts d’entrega a diverses destinacions en la mateixa canonada o bé es poden desviar a altres envasadores o destinacions des d’una única estació llançadora. Això es fa amb la vàlvula desviadora piggable de HPS. Aquesta vàlvula també es fa servir per evitar bescanviadors de calor i altres instal•lacions no piggables.

 

Seguretat

La seguretat és inherent en molts aspectes del nostres sistemes. Per exemple, el HPS Pig és el més segur del mercat perquè no té un iman sòlid. Un dels aspectes més importants és el software que s’ha aconseguit gràcies al desenvolupament constant dut a terme durant 20 anys. L’especificació funcional de disseny (FDS en anglès) s’ha escrit perquè el software del sistema de pigging tingui molts mecanismes de seguretat relacionats amb potencials errors durant el cicle (per exemple si les vàlvules no s’obrissin, etc.). Això protegeix tant el vostre sistema com la maquinària existent.

També les estacions llançadores estan dissenyades per treure la pressió del sistema sense que hi intervingui ningú en cas que succeís cap error durant un cicle, com per exemple un tall de llum o fins i tot en cas que el software fallés.

Tipus de sistema

Hi ha sistemes de pigging de moltes mides i configuracions per tal de aconseguir tots els objectius dins les vostres canonades. A continuació es detallen els sistemes més bàsics.

Sistema d’un pig

Aquest és el tipus de sistema més comú i normalment consta d’una estació llançadora i una de receptora. Normalment aquest sistema no és apte per als productes amb problemes amb la formació d’escuma o l’airejament, però es pot fer servir un sistema d’un sol pig amb qualsevol altre tipus de producte que es faci passar d’un punt a un altre. Després de fer passar el producte a la seva destinació, l’estació llançadora introdueix el pig a la canonada i el cicle de pigging recupera així tot el producte a l’estació receptora. Un cop arribat el pig a l’estació receptora, el pig tornarà a l’estació llançadora i s’acabarà el cicle.

Sistema de dos pigs

Aquest sistema incorpora dos pigs al sistema. Normalment es fa servir per prevenir la formació d’escuma o l’airejament i és el sistema més adequat per als productors de vi i cervesa. El sistema d’un pig només comença el cicle un cop traslladat el producte; amb el sistema de dos pigs, però, el sistema fa passar primer el pig a la sortida de la bomba de transferència i després la bomba comença a transferir el producte que empeny el pig cap a la destinació i a l’estació receptora; un cop rebut el pig a l’estació, el producte es desvia cap a la destinació com és habitual. Un cop acabada la transferència, el segon pig recuperarà el producte de la canonada com si es tractés d’un sistema d’un pig.

El pig a la sortida de la bomba crea una barrera entre el producte i l’aire dins la canonada que prevé la formació d’escuma o l’airejament si s’implementa degudament.

Sistema d’entrega als tancs (sistema de múltiples destinacions)

El sistema de múltiples destinacions té un funcionament semblant al del sistema d’un pig però entre les estacions llançadora i receptora hi ha múltiples destinacions que parteixen de la mateixa canonada i de les quals el pig pot recuperar el producte. El sistema de múltiples destinacions també pot funcionar amb un sistema de dos pigs.

HPS Rotomatrix

L’HPS Rotomatrix ofereix una distribució del producte completament flexible; és molt semblant a una placa multivías tradicional però és completament piggable. S’hi poden instal•lar vuit braços i fins a 20 destinacions.
Els braços es poden manipular fàcilment gràcies a les juntures giratòries que faciliten que els operadors puguin seleccionar noves destinacions.

 • El diàmetre de la canonada pot ser entre DN40 i DN100.
 • Retroalimentació de seguretat amb selecció de via integrada al controlador lògic programable (PLC).
 • El disseny es pot eixamplar per instal•lar-hi més canonades o destinacions en el futur.

 

 

HPS Automatrix

Aquest sistema de distribució del producte completament automàtic permet recuperar el producte de qualsevol origen a qualsevol destinació. Es poden muntar verticalment o transversalment o bé poden anar muntats en bastidor amb la instal•lació elèctrica i les E/S acabades. El sistema és completament automàtic així que pot reduir els costs de personal i els errors d’usuari. El sistema pot estar totalment integrat amb pigging i neteja CIP.

 • Reducció important de temps de transició i selecció.
 • Fàcil d’operar i controlar
 • Afavoreix la seguretat, ja que redueix les transicions manuals
 • Estalvis de recursos econòmics i humans
 • Redueix la possibilitat d’errors humans
 • Muntatge transversal, vertical o transportable (en bastidor)
 • Facilita el pigging per a la recuperació total del producte

Contacti’ns

Ben Molineux
Director General
Telèfon: +44 (0) 7789 816479
Email: ben@blucorcontrol.eu